Tủ chạm gỗ trắc

Tủ chạm gỗ trắc tại đồ gỗ Mai Toàn được chạm tỉ mỉ được làm trên nền gỗ trắc vân đẹp, giá trị. Mọi công đoạn được làm kỹ lưỡng.

Bộ sản phẩm gồm: 01 sản phẩm

Chất liệu: Gỗ trắc

Liên hệ ngay 0888 797 686 để được sở hữu bộ ngay bộ bàn ghế đẩu tàu gỗ trắc.