Bàn Minh truyện xoay gỗ trắc

Bàn tàu truyện lối Minh gỗ trắc

Bộ sản phẩm gồm: 1 Bàn tròn, 1 chân bàn

Kích thước: Đường kính bàn 89 cm, Bàn cao 80cm

Chất liệu: Gỗ trắc

Hình ảnh: Thực tế 100%, không qua chỉnh sửa hay cắt ghép.