Trường kỷ ngũ sơn song tiện Huế gỗ trắc cổ

Bộ sản phẩm gồm: 03 sản phẩm (02 ghế dài, 01 bàn).

Chất liệu: Gỗ trắc

Liên hệ ngay 0888 797 686 để được sở hữu bộ bàn ghế trường kỷ tuyệt đẹp này.