AA22 | Bộ trường kỷ song tiện Huế chân quỳ đánh chay

Bộ trường kỷ song tiện Huế chân quỳ làm từ chất liệu gỗ gụ mật được hoàn thiện theo lối đánh chay trần mộc cổ truyền là chổi tre lá chuối khô cực đẹp.