Tranh Tứ Quý Khảm Ốc Đỏ Gỗ Trắc VIP

Đẳng cấp là 2 từ dùng để miêu tả về bộ tranh khảm ốc gỗ trắc này. Từ nguyên liệu ốc Singapore đến mộc gỗ trắc đều được chọn lựa kĩ càng và tỉ mỉ.