Bình phong gỗ gụ khảm ốc Singapore

Bình phong cuốn thư gỗ gụ khảm ốc Singapore

Bộ sản phẩm gồm: 01 sản phẩm

Kích thước: chuẩn chung.

Chất liệu: Gỗ gụ, ốc đỏ Singapore

Liên hệ ngay để được sở hữu siêu phẩm bình phong cực đẹp này.