Sập thập điểu quần mai

Kích thước : 1m8 x 2m2.

Chất liệu : gỗ gụ, cổ liền

Điểm nhấn của mẫu sập gỗ này là có những nét trạm trổ đầy ý nghĩa của hoa mai, chim uyển.

Danh mục: