Sập vén trơn gỗ gụ siêu vân tuyển chọn

Bộ sản phẩm gồm: 01 sản phẩm.

Kích thước : 1m8 x 2m2

Chất liệu: gỗ gụ

Nơi sản xuất : Nghệ nhân Đồ Gỗ Mai Toàn

Danh mục: