Bộ ghế móc mỏ gụ Ta Quảng Bình siêu khủng – Hàng tuyển chọn

Bộ sản phẩm gồm: 09 sản phẩm (04 ghế đơn,01 ghế dài, 02 kẹp,01 đôn, 01 bàn).

Chất liệu: Gỗ gụ ta Quảng Bình