Bộ 3 Món Ghế Louis Gỗ Gụ Ta Quảng Bình

Bộ sản phẩm gồm: 03 sản phẩm (bao gồm 02 ghế ngắn, 01 kẹp)

Chất liệu: Gỗ gụ ta Quảng Bình

Hoàn thiện : Vuốt vecni thủ công bằng tay, có thể đánh xi tuỳ nhu cầu khách hàng