MM27 | Bộ bàn ghế móc mỏ gỗ gụ ta Quảng Bình siêu vân

96.000.000 

Siêu phẩm bộ bàn ghế móc mỏ gụ ta 9 món

Bộ sản phẩm gồm: 09 sản phẩm (04 ghế đơn,01 ghế dài, 02 kẹp,01 đôn, 01 bàn).

Chất liệu: Gỗ gụ ta Quảng Bình