Trường kỷ ngũ sơn khảm ốc 4 mặt gỗ gụ

Siêu phẩm bộ trường kỷ ngũ sơn khảm ốc 4 mặt cực đẹp

Bộ trường kỷ ngũ sơn khảm ốc chi tiết mọi sản phẩm, khảm dày dặn. Ốc được tách tỉa nhìn cực đẹp.

Bộ sản phẩm gồm: 03 sản phẩm (02 ghế dài, 01 bàn).

Chất liệu: Gỗ gụ, khảm ốc

Liên hệ ngay 0888 797 686 để được sở hữu bộ bàn ghế trường kỷ tuyệt đẹp này.