Sập khảm liên chi ốc Singapore đỏ lửa vàng chanh xanh thiên lý

Bộ sản phẩm gồm: 01 sản phẩm.

Kích thước : 1m8 x 2m2

Chất liệu: gỗ gụ ta, khảm ốc Singapore cao cấp

Nơi sản xuất : Nghệ nhân Đồ Gỗ Mai Toàn